Search

สธ.เคาะสูตรฉีดไขว้ AstraZeneca เข็มแรก + Pfizer เข็มสอง ให้ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป เริ่ม ต.ค.นี้ ย้ำไม่สั่ง Sinovac เพิ่มแล้ว
Share

Share stories you like to your friends