Search

บราซิลระงับการฉีด Sinovac 12 ล้านโดส หลังพบว่าวัคซีนถูกผลิตในโรงงานที่ไม่ได้รับอนุญาต
Share

Share stories you like to your friends