Search

จดหมายในขวดแก้วจากญี่ปุ่นเกยขึ้นฝั่งในฮาวาย ด้วยระยะห่าง 6 พันกิโลเมตร หลังจากผู้เขียนโยนมันลงทะเลเมื่อ 37 ปีก่อน
Share

Share stories you like to your friends