คุณกำลังอ่าน: “ร่างแก้รัฐธรรมนูญของเราไม่ได้ต้องการตอบสนองฝ่ายซ้ายหรือขวา แต่เราต้องการสร้างระบบการเมืองที่เป็นกลางกับทุกความฝัน ระบบเป็นกลางที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็มีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงในการกำหนดอนาคตประเทศของตัวเอง”

Search

“ร่างแก้รัฐธรรมนูญของเราไม่ได้ต้องการตอบสนองฝ่ายซ้ายหรือขวา แต่เราต้องการสร้างระบบการเมืองที่เป็นกลางกับทุกความฝัน ระบบเป็นกลางที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็มีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงในการกำหนดอนาคตประเทศของตัวเอง”
Share

Share stories you like to your friends