Search

ใช้เงินภาษีซื้อ iPhone 12 นับร้อยเครื่อง ให้ผู้บริหารและข้าราชการในทำเนียบใช้-แต่อ้างประยุทธ์ไม่รับ
Share

Share stories you like to your friends