Search

มนุษย์ทิ้ง แต่ให้อีกาเก็บ? บริษัทสวีเดนฝึกให้อีกาเก็บก้นบุหรี่ไปทิ้งขยะ เพื่อลดค่าใช้จ่ายการรักษาความสะอาด
Share

Share stories you like to your friends