Search

ยอดผู้ใช้เฟซบุ๊กลดลงเป็นครั้งแรก สะท้อนความห่างเหินจากคนรุ่นใหม่ และส่งผลให้หุ้นตกทันทีกว่า 20%
Share

Share stories you like to your friends