Search

ตำรวจเผยชายที่ก่อเหตุปาแก้วในห้าง มีประวัติป่วยทางจิต และเป็นความผิดลหุโทษ จึงจะไม่ส่งศาลเอาผิดต่อ
Share

Share stories you like to your friends