Search

“ผมยอมสละความเป็น ส.ส.เพื่อให้มันจบ” มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ ประกาศยื่นใบลาออกกลางสภา
Share

Share stories you like to your friends