Search

แยกออกไหม ฝั่งไหนจริงหรือปลอม? งานวิจัยพบ คนส่วนใหญ่เชื่อถือใบหน้า Deep Fake มากกว่าของจริง
Share

Share stories you like to your friends