Search

Amazon เตรียมแบนคำศัพท์อย่าง ‘ขึ้นค่าแรง’ ‘แรงงานทาส’ ‘สหภาพ’ ในแอพฯ แชทของพนักงาน
Share

Share stories you like to your friends