Search

ลูกเรืออวกาศเชิงพาณิชย์กลุ่มแรก เดินทางถึงสถานีอวกาศ ISS แล้ว ด้วยยาน SpaceX ในภารกิจ ‘Ax-1’
Share

Share stories you like to your friends