Search

จริงจัง! นักวิจัย MIT คิดค้นเครื่อง ‘Oreometer’ เพื่อศึกษาวิธีบิดโอรีโอให้ได้ครีมที่เท่ากันทั้ง 2 ฝั่ง
Share

Share stories you like to your friends