Search

“ผมไม่เคยเบื่อเลย” ชายวัย 68 ปีเจ้าของสถิติกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด กิน ‘บิ๊กแมค’ ทุกวันเป็นเวลา 50 ปี
Share

Share stories you like to your friends