คุณกำลังอ่าน: พบปลากระเบนนํ้าจืดยักษ์ที่แม่นํ้าโขง นํ้าหนัก 300 กก. ใหญ่ทุบสถิติโลก สะท้อนความหวังในการอนุรักษ์

Search

พบปลากระเบนนํ้าจืดยักษ์ที่แม่นํ้าโขง นํ้าหนัก 300 กก. ใหญ่ทุบสถิติโลก สะท้อนความหวังในการอนุรักษ์
Share

Share stories you like to your friends