คุณกำลังอ่าน: “คนเราต้องเคารพกติกาครับ สิทธิมนุษยชนผมก็มีของผมเอง ท่านก็มีของท่าน ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมด…เพราะฉะนั้นผมจะไปอ้างสิทธิผมมากกว่าคนอื่นไม่ได้อยู่แล้ว”

Search

“คนเราต้องเคารพกติกาครับ สิทธิมนุษยชนผมก็มีของผมเอง ท่านก็มีของท่าน ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมด…เพราะฉะนั้นผมจะไปอ้างสิทธิผมมากกว่าคนอื่นไม่ได้อยู่แล้ว”
Share

Share stories you like to your friends