Search

ปธน.เกาหลีใต้ ประกาศช่วงไว้ทุกข์ หลังเกิดเหตุการณ์ที่อิแทวอน ไปจนกว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้
Share

Share stories you like to your friends