Search

‘ห้ามผู้หญิงไปเที่ยวสวนสนุก’ ตาลีบันออกข้อห้ามใหม่ หลังพบว่าผู้คนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอิสลาม
Share

Share stories you like to your friends