คุณกำลังอ่าน: “รัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว ถ้าประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียว จะไม่มีรัฐประหาร ไม่มีการขัดแย้ง ไม่มีการใช้กำลังเข้าหากัน ถ้าเกิดความไม่สงบ บ้านเมืองลุกเป็นไฟ มันก็จำเป็นไง”

Search

“รัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว ถ้าประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียว จะไม่มีรัฐประหาร ไม่มีการขัดแย้ง ไม่มีการใช้กำลังเข้าหากัน ถ้าเกิดความไม่สงบ บ้านเมืองลุกเป็นไฟ มันก็จำเป็นไง”
Share

Share stories you like to your friends