คุณกำลังอ่าน: “มันสำคัญที่จะต้องสรุปและบันทึกไว้ว่า การวินิจฉัยและการลงมติของเสียงข้างมากในการโหวนายกรอบ 2 ในรัฐสภา เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 66 นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ”

Search

“มันสำคัญที่จะต้องสรุปและบันทึกไว้ว่า การวินิจฉัยและการลงมติของเสียงข้างมากในการโหวนายกรอบ 2 ในรัฐสภา เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 66 นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ”
Share

Share stories you like to your friends