คุณกำลังอ่าน: “ถ้าจะทำให้ความต้องการประชาชนบรรลุสำเร็จได้ อยากให้เขา [ก้าวไกล] ร่วมแสดงเจตจำนงในการโหวตครั้งนี้ด้วย ไม่ว่าอะไรที่เคยเกิดหรือเป็นปัญหา เรายินดีไปขอโทษขอขมาและแสดงความความคิดเห็ที่เกี่ยวข้องกับการหาทางออกจากวิกฤตประเทศ”

Search

“ถ้าจะทำให้ความต้องการประชาชนบรรลุสำเร็จได้ อยากให้เขา [ก้าวไกล] ร่วมแสดงเจตจำนงในการโหวตครั้งนี้ด้วย ไม่ว่าอะไรที่เคยเกิดหรือเป็นปัญหา เรายินดีไปขอโทษขอขมาและแสดงความความคิดเห็ที่เกี่ยวข้องกับการหาทางออกจากวิกฤตประเทศ”




Share

Share stories you like to your friends