คุณกำลังอ่าน: “ผมขอให้คำมั่นว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย…[จะ] ทำให้ประเทศไทย เป็นประเทศแห่งความหวังของคนรุ่นใหม่ เป็นดินแดนแห่งความสุขของคนทุกวัย เป็นประเทศที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีในเวทีนานาชาติอีกครั้ง”

Search

“ผมขอให้คำมั่นว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย…[จะ] ทำให้ประเทศไทย เป็นประเทศแห่งความหวังของคนรุ่นใหม่ เป็นดินแดนแห่งความสุขของคนทุกวัย เป็นประเทศที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีในเวทีนานาชาติอีกครั้ง”
Share

Share stories you like to your friends