คุณกำลังอ่าน: “ขอให้ประชาชนชาวไทยมั่นใจได้ว่าอิสราเอล จะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องแรงงานไทย…พวกเขาจะได้รับการดูแล รักษา และปกป้อง เช่นเดียวกับประชาชนชาวอิสราเอลอย่างเท่าเทียมกัน”

Search

“ขอให้ประชาชนชาวไทยมั่นใจได้ว่าอิสราเอล จะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องแรงงานไทย…พวกเขาจะได้รับการดูแล รักษา และปกป้อง เช่นเดียวกับประชาชนชาวอิสราเอลอย่างเท่าเทียมกัน”
Share

Share stories you like to your friends