คุณกำลังอ่าน: สภาสวีเดน มีมติให้ลดอายุ ‘การเปลี่ยนเพศตามกฎหมาย’ จาก 18 ปี เป็น 16 ปี พร้อมปรับกระบวนการให้เข้าถึงง่ายขึ้น

Search

สภาสวีเดน มีมติให้ลดอายุ ‘การเปลี่ยนเพศตามกฎหมาย’ จาก 18 ปี เป็น 16 ปี พร้อมปรับกระบวนการให้เข้าถึงง่ายขึ้น
Share

Share stories you like to your friends