Search

จีนพัฒนาปืนเลเซอร์ ปล่อยลำแสงระยะไกลที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ยิงทะลุหน้าต่าง และทำให้ผิวหนังเผาไหม้ได้
Share

Share stories you like to your friends