Search

กลุ่มก่อการร้าย Al-Shabaab ในโซมาเลียประกาศออกกฎแบนการใช้พลาสติก เพื่อหวังปกป้องมนุษย์ และสัตว์
Share

Share stories you like to your friends