Search

Starbucks ประกาศนโยบาย พนักงานทุกคนในสาขาใหม่ที่วอชิงตันจะสื่อสารและเข้าใจภาษามือได้
Share

Share stories you like to your friends