Search

สถิติใหม่ในการประมูล ราคาประมูล ‘บลูฟินทูน่า’ ในตลาดปลาของญี่ปุ่นช่วงปีใหม่ มีราคาสูงขึ้นเกือบ 100 ล้านบาท
Share

Share stories you like to your friends