Search

แม้แต่ ‘อาริบิก้า’ ก็อาจจะหายไป 60% ของสายพันธุ์กาแฟป่าเสี่ยงสูญพันธุ์ เพราะโลกร้อน และสูญเสียพื้นที่เพาะปลูก
Share

Share stories you like to your friends