Search

ผลเลือกตั้งเกาหลีเหนือ พรรคของคิม จองอึน ชนะด้วยการเป็นผู้สมัครพรรคเดียว กวาดคะแนนไป 99.99%
Share

Share stories you like to your friends