Search

Jacinda Ardern ผู้พาประเทศนิวซีแลนด์ผ่านความโศกเศร้าไปอย่างเข้มแข็ง ติด 100 ผู้ทรงอิทธิพลของโลกจาก TIME
Share

Share stories you like to your friends