คุณกำลังอ่าน: โลกร้อน น้ำแข็งแตก น้องฟักไข่ไม่ได้ แหล่งเพาะพันธุ์ที่ใหญ่อันดับ 2 ของเพนกวินจักรพรรดิ แทบไม่มีการผสมพันธุ์มา 3 ปีแล้ว

Search

โลกร้อน น้ำแข็งแตก น้องฟักไข่ไม่ได้ แหล่งเพาะพันธุ์ที่ใหญ่อันดับ 2 ของเพนกวินจักรพรรดิ แทบไม่มีการผสมพันธุ์มา 3 ปีแล้ว
Share

Share stories you like to your friends