Search

มนุษย์จะสู้กลับอย่างไร เมื่อโดน AI แย่งงาน? สรุปประเด็นจากผู้เขียน Rise of The Robots บนเวที Techsauce 2019
Share

Share stories you like to your friends