Search

ชาวเมืองจาการ์ตา เตรียมยื่นฟ้องรัฐบาล เพื่อให้แก้ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างจริงจังมากขึ้น
Share

Share stories you like to your friends