Search

Microsoft โชว์ผลงานใหม่ สร้าง Hologram เสมือนคนจริงแถมใช้ AI ช่วยให้พูดภาษาต่างประเทศได้
Share

Share stories you like to your friends