Search

ไอติมเสนอ ให้ทุกคนเป็นฝ่ายค้านอิสระ ร่วมกันตรวจสอบรัฐบาล รวมถึงเสนอยกเลิก ส.ว. ให้กลายเป็นระบบสภาเดี่ยว
Share

Share stories you like to your friends