Search

พบช่องโหว่ของมือถือแอนดรอยด์ ที่อนุญาตให้แอพฯ เข้าถึงกล้อง และไมโครโฟนได้อย่างเสรี
Share

Share stories you like to your friends