Search

‘แผลเป็นของเบธเลแฮม’ ผลงานใหม่ของ Banksy ที่ดัดแปลงฉากประสูติของพระเยซู สะท้อนความขัดแย้งในเยรูซาเล็ม
Share

Share stories you like to your friends