Search

เปลี่ยนหัว ย้ายร่างใกล้เป็นจริง ศัลยแพทย์ค้นพบแนวทางในการย้ายศีรษะคนไปยังอีกร่างกายหนึ่ง คาดว่าทำได้ในอีก 10 ปี
Share

Share stories you like to your friends