Search

โดนัลด์ ทรัมป์ แถลงตอบโต้อิหร่าน ว่าเป็นผู้สนับสนุนการก่อการร้าย และจะไม่มีทางให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์
Share

Share stories you like to your friends