Search

ชาวอินเดียสร้างรถที่มีหน้าตาเหมือนไวรัส เพื่อเตือนให้คนรักษาระยะห่างทางสังคม ในช่วงวิฤต COVID-19
Share

Share stories you like to your friends