คุณกำลังอ่าน: มหา’ลัยใน Ivy League เปลี่ยนการให้เกรดเป็น ผ่าน/ไม่ผ่าน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่เข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้ไม่เท่าเทียมกัน

Search

มหา’ลัยใน Ivy League เปลี่ยนการให้เกรดเป็น ผ่าน/ไม่ผ่าน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่เข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้ไม่เท่าเทียมกัน
Share

Share stories you like to your friends