Search

มีริ้วสีขาวดำ แต่ลำตัวเป็นสีน้ำตาล ‘zonkey’ ลูกผสมระหว่างม้าลายและลา ถูกพบในอุทยานแห่งชาติประเทศเคนยา
Share

Share stories you like to your friends