Search

สวนสนุกในญี่ปุ่นเตรียมเปิดอีกครั้ง แต่ขอให้ห้ามกรี๊ด หรือตะโกนขณะเล่นเครื่องเล่น เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส
Share

Share stories you like to your friends