คุณกำลังอ่าน: “ป.ป.ช.มีอิสระ..ไม่อยู่ใต้บังคับหน่วยงานใดๆ” คำชี้แจงของ ป.ป.ช.ต่อศาลปกครอง กรณีไม่เปิดเผย ข้อมูลคดีนาฬิกายืมเพื่อนให้ The MATTER

Search

“ป.ป.ช.มีอิสระ..ไม่อยู่ใต้บังคับหน่วยงานใดๆ” คำชี้แจงของ ป.ป.ช.ต่อศาลปกครอง กรณีไม่เปิดเผย ข้อมูลคดีนาฬิกายืมเพื่อนให้ The MATTER
Share

Share stories you like to your friends