Search

ส่งความรู้สึกมายังผู้ใช้งานบนพื้นโลกได้ บริษัทญี่ปุ่นติดตั้งหุ่นยนต์ควบคุมทางไกลบนสถานีอวกาศนานาชาติ
Share

Share stories you like to your friends