Search

สหรัฐฯ ประกาศอาจต้องระงับวีซ่า และส่งนักศึกษาต่างชาติกลับประเทศ หากสถานศึกษาให้เรียนออนไลน์อย่างเดียว
Share

Share stories you like to your friends