Search

วิกฤตอยู่แล้ว ก็ยิ่งวิกฤตขึ้นไปอีก UN ระบุ การระบาดของ COVID-19 จะทำให้คนอดอยากทั่วโลก เพิ่มขึ้นกว่า 130 ล้านคน
Share

Share stories you like to your friends