Search

‘การแพทย์ทางไกล’ (telemedicine) ต้องทำผ่านสถานพยาบาลเท่านั้น ประกาศนี้ของแพทยสภา ..ใครได้ประโยชน์?
Share

Share stories you like to your friends