Search

เมื่อ 4 CEO ของ Amazon, Apple, Facebook และ Google ให้การต่อสภา ปฏิเสธการผูกขาดตลาด และใช้อำนาจครอบงำออนไลน์
Share

Share stories you like to your friends